לאחר מספר פגישות בעירייה ומתוך רצון לשוות חזית יוקרתית ונאה יותר לרחוב בלפור, הגיעו האדריכל וצוות התכנון לתכנית שמשדרגת את הלובי הקומתי וחזית הבניין הפונה לבלפור. הלובי הקומתי בלבד יעבור שינוי והשרטוטים הרלוונטיים צורפו ל-"מסמכי הפרויקט".

למען הסר ספק, פנים הדירות, גודלן וצורתן לא ישתנו.