שלום רב,

להלן עדכון סטאטוס לפרויקט נכון 9/9/09

תכנון:

בוצע מדידה של המבנה הקיים
בחגים צריכה להתבצע בדיקה למבנה הקיים בא נוכל לקבוע את חוזק המבנה הקיים – לבחינת פתרון קונסטרוקטיבי
התחלנו בתהליך לבדיקות של רשות העתיקות באתר
תבע:

החומר לוועדת פורום מצומצם עבר לעיריית ת"א – (הדמיות + נתונים)
אנו ממתינים לקבלת תאריך לוועדה מעיריית ת"א (ברגע שנקבל תאריך נוציא עדכון מפורט יותר בנושא המשך תהליך התבע)

בברכה

ארז קירזנר
מנהל פרויקט
אייל רוטברט הנדסה וניהול בע"מ