שלום רב,

ברצוננו לעדכן כי בפורום התכנון שהתקיים היום עם סגן מהנדס הועדה המקומית תל אביב, וכן משתתפים רבים ממחלקות התכנון השונות בעיריייה, הוחלט לאשר את התוכנית ברמת העירייה וניתן אור ירוק לשלב הבא לאישור התב"ע.

התהליך המצפה לנו כעת, וכפי שסוכם עם אדריכל הפרויקט, הוא שבחודש הקרוב תפורסם התוכנית ברשומות ותחול תקופת זמן הקבועה בחוק (בין 60-90 יום) להתנגדויות. באם לא תהיינה התנגדויות תאושר התב"ע. באם אכן תהיינה התנגדויות תדון בהן הוועדה המקומית ותחליט לגביהן. לפי הערכת מצב של מנהל הפרויקט והאדריכל אין בתוכנית כל מקום או סיבה להתנגדות אשר תהייה מוצדקת ולא תידחה בסופו של דבר.

במקביל לאישור התב"ע אנו ממשיכים לקדם את התכנון המפורט של הבנין להיתר בניה כך שנוכל למצוא עצמנו עם היתר בניה כמעט גמור עד סיום התב"ע.

כמו כן, בימים הקרובים תחלנה חפירות גישוש של רשות העתיקות בקרקע וזאת כחלק מהדרישות להיתר הבניה.

נשמח להמשיך ולעדכן בכל התפתחות.