חברי קבוצה יקרים שלום רב,

בימים אלה אנו נמצאים בשלב השלמות אחרונות לצורך פתיחת מסגרות האשראי. לאחר שתיקי הלווים חזרו מביקורת בספטמבר האחרון נדרשנו להשלים מאות מסמכים חסרים וחלקכם אף נדרשו להגיע פיזית לסניף הבנק המלווה.

תאריך היעד לפתיחת מסגרות האשראי ולתחילת שימוש בכספי הבנק הינו עד סוף שנת 2013, קרי, תוך כשלושה שבועות.
אנו בקפיטל, חברת אוצר, הבנק הבינלאומי עושים מאמצים עילאיים כדי לאפשר את פתיחת מסגרות האשראי בהקדם האפשרי וזאת בכפוף להשלמת החסרים.

היום או מחר, תשלח אליכם דרישת תשלום ראשונה מחברת פז כלכלה והנדסה (המנהלת הפיננסית של הפרויקט). במסגרת דרישה זו, תבקש הקבוצה לבצע תשלום בגין תשלומי הרבעון הקרוב לקבלן וליועצים השונים השלמת שכר המארגן לקפיטל גרופ ויתרת עמלת פתיחת התיק בבנק בסך 3,000 ₪.

תשלום זה, יוכל להתבצע מתוך מסגרת האשראי שנפתחה לכם ואין צורך להעביר כספים נוספים עם קבלת הדרישה לטובת פתיחת התיק בבנק. לקוחות המבקשים שלא לעשות שימוש במסגרת האשראי, ניתנת להם האפשרות לבצע את התשלומים כמפורט בדרישה מהון עצמי.

כמו כל דרישות התשלום העתידיות הצפויות, גם דרישה זו תועבר אליכם באמצעות הפורטל של פז כלכלה והנדסה. שם המשתמש והסיסמא נשלחו אליכם בעבר ועתידים להישלח אליכם בשנית בימים הקרובים. בכל אופן, כל המעוניין לקבל את פרטיו יכול לפנות אלי למייל זה או אל קורין מפז כלכלה למייל (Korin@pazgroup.co.il).

מי שמעוניין לשלם בהון עצמי ולא לעשות שימוש במסגרת האשראי מתבקש להעביר את הכספים על פי הדרישה עד לתאריך ה- 20.12.13 ולהעביר אסמכתא בגין כך למייל סרוק או לפקס שמספרו :יעל- 03-6129002 / קורין- 09-9700801

בברכה,

קפיטל גרופ