שלום רב,

חוזה הקבלן החתום עם אבו ראס הועלה אתמול בארבעה חלקים ב"מסמכי הפרויקט".

בברכה,

קפיטל גרופ