לקפיטל גרופ ניסיון של למעלה מ- 20 שנה בזיהוי קרקעות פרטיות בסמוך לשכונות מגורים עם פוטנציאל גדול להפשרתן הקרב וזאת מאחר וגופי התכנון בישראל מונחים לתת עדיפות לתוכניות בנייה היוצרות רצף מגורים (תיעדוף בנייה צמודת דופן).
קרקע חקלאית הינה מגרש לא מיושב אשר מיועד בדרך כלל לצרכי חקלאות.

על מנת לשנות את ייעודה של הקרקע החקלאית לבנייה, יש להפשירה ובהתאם לכך השווי שלה עולה.

במשך השנים, עולה בהתמדה ערכה של קרקע חקלאית, הסמוכה ליישובים קיימים ובעיקר במרכז הארץ. מאידך, היצע הקרקעות הפנויות בבעלות פרטית במרכז הארץ, הולך ומתמעט.
השקעה בקרקע חקלאית פרטית במרכז הארץ, הוכיחה את עצמה כהשקעה כדאית וסולידית ובפרט בעשור האחרון!

אחת הסיבות למצוקת הדיור בישראל היא שישנו מגוון רחב של קרקעות חקלאיות אשר טרם עברו הליך של הפשרה מתוך סיבות כאלה ואחרות. ברגע שקרקעות יעברו הליך זה, צפויים להיבנות עליהן נכסי נדל"ן למגורים ונכסי נדל"ן משרדיים או מסחריים אשר יבטיחו תשואה גבוהה לבעליהן.

מהי השקעה בקרקע חקלאית?

השקעה בקרקע חקלאית היא רכישה של זכויות על מגרש מסוים, בין אם הוא מיועד לבנייה ובין אם לאו. ההשקעה בקרקע מצריכה הון עצמי נמוך, לעומת נכסי נדל"ן מובנים, ויכולה להסתכם בכמה מאות אלפי שקלים.
לעומת ההון הראשוני, התשואה עבור הקרקע החקלאית צפויה להיות גבוהה בעת ההפשרה, מפני שברגע שקרקע עוברת הליך הפשרה ומיועדת לבנייה ערכה עולה בהרבה מתוך הנחה שהנכס שיבנה עליה יהיה שווה בהרבה מערך הקרקע שבו הוא נקנה וכן התשואה עליו, משכירות או משווי הנכס, תבטיח יציבות כלכלית.

מדוע כדאי להשקיע בקרקע חקלאית?

בעשורים האחרונים חלו מספר שינויים שהפכו את הרכישה של הקרקע החקלאית למשתלמת. ייצור החקלאות בישראל הצטמצם עקב השינויים בשווקים הגלובאליים ולכן התרבו השטחים החקלאיים שלא נעשה שימוש בייעוד שלהם.
כמו כן, המשבר הכלכלי נתן את אותותיו גם בתחום הנדל"ן ומחירי הדירות עלו וחשפו את הביקוש הרב אל מול ההיצע הנמוך. שינוי זה הביא את אנשי המקצוע לחשוב על פתרונות יצירתיים ואכן, בשנים האחרונות החלה האצה של הפשרת יעוד הקרקעות ובאופן זה יותר ויותר קרקעות חקלאיות הופכות ועוד יהפכו בעתיד לקרקעות שניתן לבנות עליהן ולקרקעות ששוות הון רב.