שלום רב,

מצ"ב פרוטוקול פגישת הנציגות הראשונה.

בברכה,

קפיטל גרופ

לינק להורדה