שלום רב,

מצ"ב סיכום הישיבה שהתקיימה ביום חמישי האחרון במשרדינו נודה לשיתוף פעולה מצד כולם.

בברכה,

קפיטל גרופ

לינק להורדה