sea tower חדרה – מסמכים – מידע פרטי

מצגת שינוי באחוזי השתתפות

לחצו על הכותרת כדי לקרוא את מצגת שינוי באחוזי השתתפות
אוקטובר 3rd, 2013

הסכם קבלן חתום – עם דניה סיבוס

לינק להורדה

אפריל 5th, 2012

הודעה מעורכי הדין – חתימה על הסכם המכר

לקריאת ההודעה מעורכי הדין - לחצו על הכותרת
דצמבר 7th, 2011

הסכם שיתוף חתום

לקריאת הסכם שיתוף חתום - לחצו על הכותרת
מרץ 10th, 2011

רישום הערת אזהרה בפנקסי המקרקעין לטובת הקבוצה

לקריאת רישום הערת אזהרה - לחצו על הכותרת
מרץ 9th, 2011

פרוטוקול אסיפת רוכשים 2-3-11

לחצו על הכותרת כדי לקרוא את פרוטוקול אסיפת רוכשים
מרץ 8th, 2011

הצעתה של דניה סיבוס

לחצו על הכותרת כדי לקרוא את הצעתה של דניה סיבוס
מרץ 1st, 2011
נגישות