אופן 1 חדרה – מסמכים-מידע פרטי

הסכם שיתוף – חלק 1

לחצו על הכותרת כדי לקרוא את הסכם שיתוף - חלק 1
יולי 30th, 2014

היתר בניה חתום

לחצו על הכותרת כדי לקרוא את היתר בניה חתום
נובמבר 19th, 2013

הסכם שיתוף חלק 2 ואחרון

לחצו על הכותרת כדי לקרוא את הסכם שיתוף חלק 2 ואחרון
מרץ 5th, 2013

פרוטוקול אסיפת הרוכשים הראשונה 27-2-13

לחצו על הכותרת כדי לקרוא את פרוטוקול אסיפת הרוכשים הראשונה
מרץ 4th, 2013

נסח טאבו

לחצו על הכותרת כדי לקרוא את נסח טאבו
פברואר 3rd, 2013

הודעה על מימוש האופציה

לחצו על הכותרת כדי לקרוא את ההודעה על מימוש האופציה
ינואר 30th, 2013
נגישות