מצ"ב פרוטוקול הוועדה המקומית בבאר שבע לעניין אישור התוכנית בכפוף לתנאים.