לחברי הקבוצה שלום רב,

אנו שמחים מאוד לבשר כי לאחר שהושג הרוב הדרוש לאישור חברת הבניה, נחתם בשעה טובה הסכם ביצוע עם חברת "גולגול עבדאל" בע"מ.

בניית הפרויקט תחל בימים הקרובים.

חשוב לציין, שלבי הבניה הראשונים מבוססים הון עצמי.
המימון הבנקאי יוזרם לאחר שכל הרוכשים יעמדו בדרישת ההון העצמי.
בשבועות האחרונים נשלחה דרישת השלמה מפורטת לכל אלה אשר חייבים בהשלמת הון עצמי
זו קריאה לאלה שטרם הזרימו את הכספים לקום ולעשות כן. הזמן קצר ואנו לא מעוניינים למצוא את עצמנו בסיטואציה בה הבניה נעצרת כיוון שלא הושלמו כל התחייבויות ההון העצמי.

בברכה,
אביחי חכם, עו"ד
קפיטל גרופ
בית גיבור ספורט רח’ מנחם בגין 7 ר"ג מיקוד 52521
נייד: 050-2225050 טל’: 03-6129001 פקס: 03-6129002
avihay@capital-gp.com | www.capital-gp.com