חברי קבוצת הדואר 8 שלום,

מצ"ב פרוטוקול ישיבת וועד נכון לתאריך ה- 13.7.11 ודיון בנושא ההתנגדויות.

בברכה, 

קפיטל גרופ

 לינק להורדה