שלום רב,
מצ"ב פרוטוקול ישיבת מתכננים ויועצים.

בברכה,

צוות קפיטל גרופ

 

פרוטוקול ישיבה שהתקיימה ב-9/4/2013

פרוטוקול ישיבה שהתקיימה ב-9/4/2013

פרוטוקול ישיבה שהתקיימה ב-9/4/2013

פרוטוקול ישיבה שהתקיימה ב-9/4/2013