שלום רב,

מצ"ב הפרוטוקול של אסיפת הרוכשים שהתקיימה ב-6-9-12. 

בברכה,

קפיטל גרופ

לינק להורדה