חברי קבוצת הרכישה " פיק"א 27 " שלום רב,

בשעה טובה הגענו למועד זימון חברי הקבוצה לחתימה על מסמכי המשכנתא בבנק הבינלאומי.
על מנת למנוע טרטורים מיותרים, הינכם מתבקשים להופיע בסניף הבנק עם בני / בנות הזוג וכן הערבים (במידה ויש) כולם יחד.
במעמד החתימה יש להצטייד במסמכים הבאים:
•1. תעודת זהות כולל ספח של הלווים והערבים. (ללא תעודת זהות לא תתבצע חתימה) נבהיר כי רישיון נהיגה או דרכון (לתושב ישראל) לא יתקבלו.
•2. אישורי הכנסות מקוריים ועדכניים (שכיר – 3 תלושי שכר אחרונים / עצמאי – שומת מס לשנים 2010,2011 ואישור רו"ח על הכנסות משוערות נטו לשנת 2012 (ע"ג הטופס המצ"ב).
•3. דפי ח-ן בנק מקוריים ועדכניים, 3 חודשים אחרונים.
•4. תדפיסי פיקדונות /תיק ני"ע עם שמות הלווים בראש העמוד.
•5. נסחי טאבו או אישורי מינהל להוכחת נכסים קיימים וחוזי שכירויות.
נוסף
•6. נא הצטיידו בפנקס צ’קים / מזומן לתשלום לנוטריון שנזמן לבנק לטובת ייפויי כח .
•7. ישנו צורך בעריכת ביטוח חיים וביטוח נכס עתידי, פרטים יינתנו במעמד החתימה.
•8. כתובת הבנק : הבנקים 3 חיפה, סניף הבינלאומי. טל: 04-8561821 , הפגישה תארך כ- 45 דקות.
•9. מסמכי המקור יאומתו ע"י הבנק ויוחזרו במקום.

בברכה,

קפיטל גרופ