לחברי הקבוצה שלום רב,

להלן עדכון חשוב בנוגע לפרויקט:

בדיקה הנדסית שביצעה חברת הבניה בקשר לקונטור החפירה העלתה בעיה בקרבת קונטור החפירה לבניין הסמוך.
בדיקה מעמיקה יותר שביצעו יחד מהנדסי החברה הקבלנית, מפקח הבניה (שהינו מהנדס מנוסה מאוד) והאדריכל אישרה שקונטור החפירה איננו בר ביצוע
הסכנה לבניין הסמוך גבוהה ביותר ובפועל לא ניתן לחפור לפי תוכנית החפירה המקורית ונדרש שינוי בה.
השינוי המתבקש, שמטרתו היא להתרחק מקו הבניין הסמוך משנה את הבניין כדלקמן:
•1. יבוטלו 2 מקומות חניה במרתף החניה
•2. יצומצם מועדון הדיירים
מעבר לכך אין שינוי בדירות ו/או במחסנים.
יצוין, החניות המבוטלות בקומת המרתף מגובות בחניות עודפות בקומת הכניסה כך שאף דייר לא מאבד מקום חניה.

נציגות הקבוצה אשר אישרה את השינוי וביקשה את האדריכל לעדכן את תוכנית החפירה במיידי החליטה בנוסף שתיערך ע"י עורכי הדין של הקבוצה הגרלה בין בעלי החניות בקומת המרתף (להוציא בעלי דירות פנטהאוס וגן) ויעלו 2 שמות בגורל אשר מקום החניה שלהם יעלה קומה.

בברכה,

קפיטל גרופ