לחברי קבוצת הרכישה פיק"א 27 שלום רב,

לאור תכתובות שנשלחות מרשות המיסים אליכם, נבקש לעדכנכם בנושא זה כדלקמן:

לאחר בחינת העסקה ברשות המיסים הוחלט ע"י רשות המיסים על מבנה עסקה שונה מהמבנה האותנטי של העסקה.
תוצאת שינוי מבנה זה:

1. ביטול עסקת הרכש המקורית – ועל כן נשלחו לכם הודעות זיכוי מס רכישה.
2. חיוב הרוכשים במס רכישה לפי רכישת הקרקע מחברת קפיטל.

הפעולה הטכנית אמנם הביאה ל"זיכוי" במס רכישה אולם המס הועבר מיד לטובת הרכישה במבנה ה"חדש" (רכישת קרקע מחברת קפיטל ולא ישירות מבעל הקרקע חברת ש. דורפברגר)
מי מכם שקיבל הודעת זיכוי בדואר – צר לי לאכזבו…

יחד עם זאת, שווי הדירות לפי הדוח השמאי המעודכן, עלה במעט, ועל כן הפרשי מס הרכישה כלפי מעלה.

נבקשכם, על מנת שנוכל להוציא אישורי מיסים לעסקה ולהעביר את הקרקע בלשכת רישום המקרקעין על שם חברי קבוצת הרכישה (שזהו אגב, תנאי למימון) לשלם בהקדם וללא דיחוי את שומות ההפרש שבידיכם ככל ויש לכם כאלה.

בברכה,

קפיטל גרופ

לינק להורדה