שלום רב לחברי הקבוצה,

מצ"ב עדכון סטאטוס המצורף בלינק מטה.

בברכה,

קפיטל גרופ

לינק להורדה