שלום רב,

מצ"ב סטטוס הפרויקט.

קפיטל גרופ

לינק להורדה