חברי הקבוצה שלום רב,

הרינו לעדכנכם במספר נושאים:

•1. בנק מלווה – לפני שלוש שנים נפתחו מסגרות האשראי לחברי הקבוצה וזאת לפי תנאי החזר של שלוש שנים ראשונות החזר ריבית בלבד. ולאחר מכן החזר קרן +ריבית, כאשר הקרן נפרשת על פני עשרים שנה. אי לכך החל מהחודשים הקרובים ההחזרים החודשיים יכללו גם את החזר מרכיב הקרן בהלוואה. לבנק אין אפשרות להאריך את תקופת הגרייס (החזר הריבית בלבד) במסגרת התנאים הקיימים. קיימת אפשרות של הגשת הבקשה לליווי הקבוצה מחדש לבנק לאומי או לכל בנק אחר, אולם במידה ונשנה את מסלול הליווי הקיים לפרויקט צפוי שינוי מהותי בתנאי ההלוואה. ההלוואה שנלקחה מבנק לאומי הינה על פי הון עצמי של 25% (כלומר 75% מימון של הבנק) ולפי ריבית של פריים מינוס 0.5% (נכון להיום 4%). אם נגיש בקשה להלוואה חדשה שיעור המימון צפוי להשתנות ל-60-65%, כלומר הון עצמי נדרש של בין 35-40% מהעלויות הצפויות כיום וכן הריבית תתעדכן למקובל היום בליווי קבוצות רכישה, היינו שליש מההלוואה לפי פריים +1.5% ושני שליש לפי ריבית עוגן בנק ישראל + 2.5% צמוד למדד (סביב 7-8% שנתי). לפי תנאי ריבית אלו החזר חודשי על הריבית בלבד יהיה עדיין גבוה יותר מההחזר קרן +ריבית על פי תנאי בנק לאומי לפי ההלוואה הנוכחית. אי לכך אנו ממליצים להישאר עם ההלוואה הנוכחית אשר תנאיה ביחס לשוק המשכנתאות לקבוצות רכישה המקובלים כיום הינם מצוינים.
•2. תב"ע – לאחר שעיריית ת"א חזרה מפגרת החגים אנו מפעילים לחץ להיכנס לוועדה הקרובה ביותר. לצערנו אין חדש בעניין תאריך לועדה והובטח לנו כי ביום חמישי הקרוב נקבל תאריך. מבחינת היערכות לוועדה, הוכנה תגובה על ידינו מטעם משרד ענת בירן המתמחה בדיני תכנון ובניה וכן נפגשנו עם המתנגד הרציני ביותר (הנגר מקומת המרתף) והגענו איתו להבנות כך שבוועדה הוא לא צפוי לעמוד על התנגדותו). יש לנו סיבה טובה להאמין כי ועדת ההתנגדויות תידחה את כל ההתנגדויות.
•3. מכירת המגרש – לאחרונה הציעו לנו מס’ מתווכים מקומיים המתמחים באזור יפו לנסות ולמכור את זכויות הקבוצה לגורם יזמי. ההערכה היא כי ניתן למכור את כלל הזכויות בכ-23 מיליון ₪ וזאת כנגד עלות כוללת לקבוצה עד כה של כ-17 מיליון ₪. אנו משפתים פעולה עם אותם מתווכים ומעבירים להם את החומרים הרלוונטיים מבחינת תכנון, על מנת לנסות ולקדם מכירה כוללת של הפרויקט. ככל שתתקבל הצעה רלוונטית בכתב מגורם יזמי, נעלה את ההצעה לדיון באסיפה כללית ונתקדם ככל שנגיע להחלטה. אין בפעולה זו כדי להקפיא את המשך הקידום התכנוני של הפרויקט.
•4. עו"ד יהודה מועלם עדכן הבוקר כי אנו מחכים לאישור העירייה לגבי ההעברה מהנאמן (עו"ד יהודה מועלם) לנהנים (חברי הקבוצה) וברגע שיגיע אליו אישור זה, הוא יגישו לטאבו וכך יתאפשר הרישום על שם חברי הקבוצה.

בברכה, 

קפיטל גרופ