שלום לכולם,

פרויקט הדואר מתנהל בשתי חזיתות. האחת חזית סטטוטורית, קרי, נושא אישור התב"ע מול רשויות העירייה השונות, החזית השנייה הינה חזית הנדסית, קרי, תכנון הבניין.

חזית ראשונה:

בשבועות האחרונים ניסינו לקדם את התב"ע, אך לרוב נתקלנו במכשול נושא החניות. אנו טענו לאורך כל הדרך כי נושא החניות הינו אבן דרך שעליה צריך לדון בשלב מאוחר יותר וביקשנו לאשר את התב"ע עם התניה בנושא החניות. העירייה סירבה בכל פעם. גייסנו לשורותינו משרד תכנון תנועה וזה המציא לנו פתרונות וחלופות לנושא זה. לאחרונה התקבל אישור החנייה המיוחל (מצ"ב אישור), יש לשים לב שאישור זה הינו אישור חלקי המצביע על המשך טיפול בנושא החניות בשלב מאוחר יותר והאישור מתייחס לשלב התב"ע בלבד (כלומר עדיין אין פתרון תכנוני לנושא החניות כמות, אופן וכו’, אך ניתן לאשר את התב"ע עם מסמך זה).

נקבעו שתי פגישות בעירייה בחודש הקרוב שמטרתן להכניס את התב"ע אל מחלקת הרישוי וזו אמורה לפרסם את התב"ע להתנגדויות ולמתן תוקף.

לאחר שהתב"ע תקבל מתן תוקף ההליך הבירוקראטי ישתנה מטיפול בקבלת תב"ע לטיפול בקבלת היתר בניה.

חזית שנייה:

בשבועיים האחרונים מבוצעות בדיקות אשר אמורות לתת תשובות ברזולוציה גבוהה מאוד לגוף המתכנן על מנת שנוכל לבסס את הבניין ולקבוע את תצורת המערכות שישרתו אותו.

פגישת יועצים לטובת קבלת החלטות בנושא זה תתקיים ככל הנראה בשבוע הבא.

ברצוננו לנצל את זמן אישור התב"ע לתכנון אופטימאלי של הפרויקט כך שעם אישור התב"ע, יהיה בידינו סט תוכניות בניה מוכנות להגשה.