שלום רב,

מצ"ב עדכון סטטוס פרויקט.

בברכת סופ"ש נעים,

קפיטל גרופ

עדכון סטטוס פרויקט ותמונות מהאתר ינואר 2012

עדכון סטטוס פרויקט ותמונות מהאתר ינואר 2012

עדכון סטטוס פרויקט ותמונות מהאתר ינואר 2012

עדכון סטטוס פרויקט ותמונות מהאתר ינואר 2012