עדכון סטטוס מגדל הספורט באר שבע דצמבר 14עדכון סטטוס מגדל הספורט באר שבע דצמבר 14