לקוחות יקרים שלום רב,

להלן מספר עדכונים בפרויקט:

תכנון והיתר בניה

לאחר ארבעה חודשי תכנון אינטנסיביים ופגישות שבועיות בין צוות היועצים, מנהל הפרויקט והאדריכלים, גובשה תוכנית סופית להגשה לצורך קבלת היתר בניה. בכוונתנו להפקיד את התוכנית בעירייה בתחילת חודש ספטמבר 2010. להערכתנו (עקב החגים), התוכנית תידון בוועדה בחודש אוקטובר 2010. מניסיון קודם מילוי דרישות הוועדה אורך כ-2-3 חודשים, כאשר לאחר מכן ניתן לקבל היתר בניה. במקביל, החל מכניסת התוכנית לוועדה, יחלו המתכננים השונים בגיבוש תוכניות עבודה מפורטות לצורך מכרז הקבלנים.

בנק מלווה

בשלב זה פנינו לבנק לאומי, בנק מזרחי והבנק הבינלאומי, איתם עבדנו גם בעבר והצגנו להם את העסקה.
המתווה הכללי שהוצג הוא שהבנק ייכנס לליווי הקבוצה מיום קבלת היתר הבניה. כאשר נקבל את ההצעות השונות מהבנקים נציגם בפני חברי הקבוצה.

העדפה ליחידות 3 חדרים / 2 יחידות סטודיו

בימים הקרובים אנו נשלח ליחידות הרלוונטיות מייל ובו נבקש את העדפותיכם לגבי בניית היחידה כיחידת 3 חדרים או 2 יחידות סטודיו, ובחירתכם תוטמע בתוכניות העבודה בהתאם.

להמשך שיתוף פעולה,
קפיטל גרופ