שלום רב,

מצורף בלינק מטה, עדכון סטאטוס מגדל הספורט נכון לפברואר 2014.

בברכה,

קפיטל גרופ

 

עדכון סטאטוס מגדל הספורט נכון לפברואר 2014.

עדכון סטאטוס מגדל הספורט נכון לפברואר 2014.

עדכון סטאטוס מגדל הספורט נכון לפברואר 2014.

עדכון סטאטוס מגדל הספורט נכון לפברואר 2014.