שלום רב,

להלן עדכון סטאטוס לפרויקט הדואר 8 לצורך העברה לדיירי קבוצת הרכישה.

•· בתאריך 21.07.2010 נערכה ועדה מקומית לאישור שינוי תב"ע בעבור בניין מגורים – תוספת בניה, ברחוב הדואר 8 ביפו.
•· התב"ע הוכנה על ידי משרד אדריכלים יניב פרדו ובניהול משרדנו.
•· התב"ע הוכנה בתאום מלא עם גורמי עת"א וכללה את כלל השינויים הנדרשים לצורך הוצאת היתר בניה לאחר אישור התב"ע במסלול "ירוק" (מקוצר וללא הקלות)
•· התב"ע הוגשה לוועדה על ידי עירית תל אביב עצמה בעבורנו.
•· התב"ע אושרה ועברה למסלול של פרסום להתנגדויות ולאחריו יתקיימו דיונים בהתנגדויות השונות באם יוגשו.

לאור האמור לעיל, ובהמשך לאסיפת הדיירים שהתקיימה לפני כחודשיים וישיבות ועד שהתקיימות פעמיים מאז בהשתתפותנו הח"מ ממליץ כי נעבור לשלב הכנת היתר הבניה והתכנון המפורט במקביל לצורך הערכות לביצוע.

בברכה,
איציק קורן
מנהל סניף מרכז
אייל רוטברט הנדסה וניהול בע"מ

בברכה, 

קפיטל גרופ