רוכשי מגדל הספורט ב"ש שלום רב,

אנו שמחים להודיע כי מרבית חברי הקבוצה כבר העבירו את תוספת ההון העצמי. בימים הקרובים נבצע העברה של תשלום אגרות הבנייה לעיריית ב"ש לצורך הוצאת היתר הבנייה.
הסכום לתשלום האגרות הינו 5,207,644 ₪ (אגרות בנייה + תאגיד מים) כל אלה מבינכם שטרם העבירו את התשלום מתבקשים להעבירו בהקדם האפשרי. כאמור, תשלום זה נועד לקבלת היתר הבנייה. כמו כן, ביום רביעי (7/9/11) יוגשו לנו הצעות הקבלנים לחפירה ודיפון. במידה ורובם המכריע של חברי הקבוצה יעבירו את דרישות התשלום שהוצאו להם בימים הקרובים, נוכל להתחיל בעבודות החפירה והדיפון תוך שבועיים.
כל עיכוב בהעברת התשלומים הוא בבחינת עיכוב בהתחלה של עבודות הבנייה.
חשוב לנו לציין כי לכולנו אינטרס משותף כי הפרויקט יצבור תאוצה ונתקדם לשלב הבנייה לפיכך, נבקש כי מי מכם שטרם העביר את הסכום אותו התבקש, יעשה כן בהקדם.

בברכה,
קפיטל גרופ

לינק להורדה