לוחות זמנים :

18:15 – 18:30 – התכנסות

18:30 – 18:40 – דברי פתיחה, אלון הרצוג מנכ"ל קפיטל גרופ

18:40 – 18:50 – סקירה משפטית, עו"ד הפרויקט משרד נשיץ ברנדס

18:50 – 19:10 – סקירת פורטל דיירים לניהול פיננסי – פז כלכלה והנדסה

19:10 – 19:40 – מצגת הליך בחירת קבלן, סקירה תקציבית והצבעה לבחירת קבלן

19:40 – 20:00 – הפסקה להתרעננות ואפשרות להפקדת יתרות הון עצמי אצל יעל / טובי

20:00 – 22:00 – הקרנת סרט "חברים עם ילדים"