לחברי הקבוצה שלום רב,

בהתאם להתקדמות הפרויקט להלן חשבון תקופתי מס' 2 עבור הבניה. החשבון אושר ע"י המפקח מר צ'רבינסקי. לפי הסכם הביצוע שנחתם עם הקבלן המבצע על התשלומים להשתלם עד 30 יום מיום אישור החשבון. דרישת תשלום פרטנית בהתאם למצב החשבון של כל אחד מחברי הקבוצה תישלח במיידי לפרטי ההתקשרות הידועים לנו. יש למלא אחר ההוראות.

בברכת חג שמח,

א.ה קפיטל גרופ – חברת הניהול

לינק להורדה