חברי קבוצת הרכישה שלום,

כידוע לכם, בימים אלו, התחלנו את אישור חברי הקבוצה כלווים בבנק מזרחי.

נודע לנו לאחרונה כי נוצרו מספר פניות עצמאיות של חלק מחברי הקבוצה ישירות לבנק לעניין התנאים.
ברצוננו להבהיר כי התנאים שסוכמו עם בנק מזרחי הינם סופיים ובלתי ניתנים לשינוי. ראוי לציין כי התנאים שניתנו לקבוצת הרכישה הינם מצוינים ביחס להצעות המקובלות לקבוצות רכישה אחרות.

חשוב להבהיר כי הלוואות לקבוצות רכישה הינן שונות בבסיסן מהלוואות פרטיות למשכנתא ואין להשוות בין התנאים שאדם פרטי יכול לקבל עבור משכנתא לביתו ובין הלוואה לקבוצת רכישה. התמחור לקבוצת רכישה, מטבעו גבוה יותר, מכיוון שמדובר בעבודה רבה ביותר לאורך כל תקופת הבניה, אשר על הבנק לבצע וכן היא כוללת מספר רב של שחרורי כספים (וזאת על פי קצב התקדמות הפרויקט), לכן, אנו מבקשים להימנע מיצירת קשר באופן פרטי מול הבנק.

יחד עם זאת נמסר לנו מחברת אוצר ייעוץ כלכלי שרובו המכריע של הקבוצה משתף פעולה באופן מלא.
לאלו מכם שטרם העבירו את המסמכים הנדרשים לצורך פתיחת מסגרות האשראי, אנא קדמו זאת על מנת לא לעכב את פתיחת מסגרת האשראי לקבוצה.

בנושא התכנון, אנו צופים קבלת היתר בניה בטווח של כחודשיים שלושה.
כמו כן בימים אלו עובדים היועצים השונים על הכנת תוכניות עבודה למכרז הקבלנים אשר צפוי לצאת בשבועיים הקרובים.
להערכתנו בטווח של שלושה חודשים נהייה ערוכים עם היתר בניה והצעה סופית מקבלן ועל כן פתיחת מסגרות האשראי צריכה להסתיים תוך תקופה זו.

אנו פה לשירותכם בכל שאלה.