רוכשי פיק"א 27 שלום רב,

רצ"ב בלינק המצורף הסכם מסגרת עקרוני ונספח תנאי אשראי למימון מטעם הבנק הבינלאומי לקבוצת פיק"א 27 חיפה.

בברכה,

קפיטל גרופ

לינק להורדה