שלום רב,

מצ"ב טיוטת החלטת הועדה בעניין התב"ע, מתאריך 21/07/2010.

בברכה, 

קפיטל גרופ

 לינק להורדה