שלום לכולם,

כיודע לכם בשעה טובה הוסר צו הפסקת העבודה המנהלי והקבלן חזר לאתר. לפני כחודשיים אושר לקבלן חשבון מס' 2 שהוגש על ידו. החשבון שולם חלקית באמצעות הון עצמי של חלק מחברי הקבוצה ששילמו את חלקם בחשבון מהון עצמי. בינתיים חברי הקבוצה לא השלימו את התחייבויותיהם לבנק המממן ועדיין לא ניתן להזרים כספי מימון. הקבלן מאס בהמתנה לתשלום החשבון ובשלב זה מאיים לתבוע הפרת חוזה מהקבוצה.

השתהות פתיחת המסגרת תביא את הקבוצה להזרמת כספים רק בעוד מספר שבועות אנו עומדים בפני סיטואציה לא נוחה עם הקבלן. להודעה זו יעקוב מייל אישי לחברי הקבוצה שלא שילמו את חלקם בחשבון הקבלן מס' 2 בהון עצמי בדרישה להעביר את חלקם בחשבון הקבלן לחשבון הנציגות מיד וללא דיחוי. השיהוי הקבוצתי בעניין הבנק הביא אותנו לנקודה מסוכנת. חזרנו והתרענו בפני כל חברי הקבוצה שאין להקל ראש בדרישת הבנק ואין להמתין עם ביצוע הוראות מן הבנק המממן אך הרוב בחרו לראות את בקשתנו כהמלצה בלבד. אנו לא מעוניינים לאבד את הקבלן. נא הירתמו לבצע את הנדרש. 

בברכה,

קפיטל גרופ