לחברי קבוצת פיק"א 27 שלום,

מצ"ב פרטי החברים שנבחרו באסיפה האחרונה לנציגי הוועד :

•1. עובדיה דולב: 052-2505865
•2. ניקי רוזנצוויג: 052-6002434
•3. אהוד פירוזי: 052-2798044
•4. אורי בן אמוץ (יועץ הוועד לענייני חשבונות בלבד): 054-2550686

בכבוד רב,

קפיטל גרופ