שלום רב,

מצ"ב פרוטוקול האסיפה הראשונה.

בברכה,

קפיטל גרופ

לינק להורדה