לחברי קבוצת הרכישה בפרויקט פיק"א 27 שלום רב,

ברצוננו לעדכנכם בסטאטוס הפרויקט:

עיריית חיפה:
אגרות הבניה עבור היתר הבניה והיטלים נוספים – שולמו במלואן
היתר הבניה טרם התקבל אך משיחות עם מחלקת ההנדסה עולה כי היתר הבניה יתקבל בעוד מס’ ימים.

מכרז קבלנים:
מכרז הקבלנים הושלם. חברת הניהול סיימה גם את שלב המו"מ עם הקבלנים ומסתמן כי חברת "יעקב שי הנדסה בע"מ" תיבחר כחברה הקבלנית לביצוע הפרויקט.
תהליך אישור הקבלן יתבצע בהתאם להוראות הסכם השיתוף
משרד נשיץ ברנדס הונחה להכין הסכם התקשרות עם קבלן ביצוע

הסכם המכר:
מועד התשלום האחרון עבור הקרקע הוארך בהסכמה עם בעלי הקרקע עד ל 30/10/2011
וזאת בעקבות תהליך פתיחת המימון הבנקאי לפרויקט שטרם הושלם
בהתאם לכך, חברי הקבוצה המעוניינים להשלים את יתרת הקרקע בהון עצמי וטרם עשו כן יוכלו לבצע את העברת הכספים לחשבון הנאמנות גם במהלך חודש ספטמבר, בתיאום מראש עם הח"מ וכל עוד לא הוגש התיק הפרטי של אותו רוכש לבנק (עם הגשת התיק לבנק ייחשב הסכום עבור השלמת רכיב הקרקע כמשיכה וודאית מהבנק)

מס רכישה:
חברי הקבוצה מתבקשים להעביר למשרד חברת הניהול אישורי תשלום מס הרכישה על מנת שנוכל להכין את תיק העברת הזכויות בטאבו.

מימון:
חברי הקבוצה שטרם שלחו את המסמכים הנדרשים לפתיחת מסגרות אשראי מתבקשים לעשות כן בדחיפות!
חברת הניהול מקיימת בימים אלה מגעים מול מספר בנקים. יצוין כי מספר בנקים עימם קיימה חברת הניהול קשר בעניין מימון הפרויקט ובניהם בנק לאומי ובנק ירושלים, דחו את הפרויקט (מן הטעם שמדובר בפרויקט קטן מידי) כעת מתקיים מו"מ מול בנק דיסקונט ומול הבנק הבינלאומי.
זו משוכה חשובה שחברת הניהול משקיעה בעבורה משאבים רבים מאוד בימים אלה שכן בסמוך עם פתיחת המימון תחל בשעה טובה בניית הפרויקט.

לו"ז:
נכון להיום לא צפוי שינוי מהותי בלו"ז

בברכה,

קפיטל גרופ