שלום רב,

לפניכם עדכון סטטוס לגבי הפרויקט. אשר נכון לתאריך 6.10.13.

בברכה,

קפיטל גרופ

עדכון סטאטוס נכון ל- 8.10.13 מגדל הספורט ב"ש

עדכון סטאטוס נכון ל- 8.10.13 מגדל הספורט ב"ש

עדכון סטאטוס נכון ל- 8.10.13 מגדל הספורט ב"ש

עדכון סטאטוס נכון ל- 8.10.13 מגדל הספורט ב"ש

עדכון סטאטוס נכון ל- 8.10.13 מגדל הספורט ב"ש

עדכון סטאטוס נכון ל- 8.10.13 מגדל הספורט ב"ש

עדכון סטאטוס נכון ל- 8.10.13 מגדל הספורט ב"ש

עדכון סטאטוס נכון ל- 8.10.13 מגדל הספורט ב"ש