רוכשים יקרים שלום,

מצ"ב דו"ח סטאטוס עדכני נכון ל- 6.8.12 :

עבודות החפירה והדיפון הסתיימו לפני ימים בודדים והקבלן המבצע קיבל צו התחלת עבודה לתאריך ה- 1.8.12. את השבועות הראשונים יעביר הקבלן בהתארגנות באתר לרבות הקמת מבנה לצוות הניהול בשטח, מדידות והקמת מנוף.
בנק מלווה – בשעה טובה אנו מתחילים את הליך חיתום הלווים בבנק. חברת אוצר תרכז ותנהל את זימון הרוכשים לבנק לצורך חתימה על מסמכי הליווי. חברת אוצר תשלח לרוכשים את רשימת המסמכים איתם הם נדרשים להגיע לבנק. יש להקפיד על הבאת כל המסמכים לצורך הימנעות מהגעה חוזרת לסניף. הליך החתימה הינו בין חצי שעה לשעה ויבוצע בסניף המרכזי של הבנק הבינלאומי ברחוב רוטשילד בת"א. ישנו חניון בתשלום במגדל. זימון הרוכשים לחתימה יבוצע באופן הדרגתי והמטרה היא להחתים בין 10 – 15 רוכשים בשבוע. אנו מבקשים שלא לדחות את ההגעה לסניף שלא לצורך כיוון שכח האדם העומד לרשות הבנק הינו מוגבל וכל עיכוב בחתימות יגרור לעיכוב הליווי הבנקאי לכלל חברי הקבוצה.
אנו מודים לרוב חברי הקבוצה אשר העבירו את כלל ההון העצמי הנדרש. לקומץ הבודדים שטרם העבירו את ההוון העצמי ישלחו בימים הקרובים מכתבי דרישה הכוללים חיובים בגין ריבית פיגורים כמוסכם בהסכם השיתוף אנו קוראים לאותם חברי קבוצה לשלם את חלקם באופן מיידי ולהימנע מחיובים כאמור.

תמונות יישלחו בקרוב לפורטל, מצורף לינק עם צו התחלת העבודה.

בברכה,

קפיטל גרופ

לינק להורדה