חברי קבוצת הרכישה מגדל הספורט ב"ש שלום,

להלן עדכון לחודש ינואר 2012:

בנייה – קבלן החפירה והדיפון, "טלרן", החל את העבודה בשטח בסוף נובמבר 2011. לדאבוננו סמוך לתחילת העבודות התגלו בקרקע קווי תשתית של בזק והוט אשר לא היו ידועים מראש. כיוון שפגיעה של קו תשתית הינה עבירה פלילית במקרה שכזה נדרש תיאום תוכניות מול בזק והוט לצורך הסתת הקווים אל מחוץ למגרש. השקענו מאמצים בזירוז התוכניות ואלו אושרו לפני כשבוע.
בזק ביצעו זה מכבר הסתה של קו התשתית והוט אישרו את התוכנית וצפויים להתחיל עבודות בימים הקרובים. במקביל, החל קבלן החפירה והדיפון בקידוח כלונסאות בשטח המגרש בו אינו עובר קו הוט.
קבלן החפירה ישתדל לצמצם ככל הניתן את לוחות הזמנים לעבודה כך שנוכל להדביק את לוח הזמן המקורי.

מכרז קבלנים – השבוע הופץ מכרז קבלנים לכ- 10 קבלנים מובילים לקבלת הצעות עבור בניית הפרויקט. ביום חמישי הקרוב ב- 11:00 צפוי להתקיים סיור קבלנים בשטח עם מנהלי הפרויקט, האדריכל והמתכננים השונים בו יחולק חומר המכרז ויינתן הסבר על הפרויקט לכל הקבלנים.
לוח הזמנים הצפוי לקבלת הצעות ומיצוי משא ומתן על המחיר הוא בין 8-10 שבועות. מיד לאחר מכן תתקיים אסיפת רוכשים ובה יבחר הקבלן המבצע.

בנק – כ- 130 רוכשים (מתוך 155 רוכשים שונים) כבר העבירו את המסמכים הנדרשים לטובת פתיחת תיקי האשראי ואושרו על ידי הבנק המלווה.
לצערנו קיים קומץ לווים שטרם העביר את המסמכים הנדרשים לבנק. אותם חברי קבוצה קיבלו מכתב התראה לפני מספר ימים ואנו מבקשים לנצל הזדמנות זו על מנת להפציר שוב על שליחת המסמכים באופן מיידי לצורך פתיחת מסגרות האשראי. כמו כן, בשבועות הקרובים תוציא הנציגות דרישה כספית להשלמת ההון העצמי של כל חברי הקבוצה ל- 50%. בימים אלה אנו בודקים אפשרויות מימון נוספות עבור תוספת ההון העצמי הנדרשת אותן נוציא במועד דרישת השלמת ההון העצמי הקרוב.

בברכה,

קפיטל גרופ