לקבוצת הרכישה שלום רב,

כידוע לכם הבניה בעיצומה ולקבוצה קיים חוב לקבלן עבור עבודות שביצע. החוב נובע מתשלומים שלא שולמו עבור חלקם של חברי הקבוצה המסתמכים על הליווי הבנקאי כדי לממן את חלקם. הבנק המלווה, הבינלאומי, אישור לא מכבר את הפרויקט, את הדוחות השמאיים, את הקבלן המבצע ואת רוב תיקי הליווי הפרטניים אך טרם אישר הזרמת כספי המימון הבנקאי ומסיבות משתנות חדשות לבקרים. הסיבה הנוכחית לעיכוב הינה העובדה שמעל הפרויקט מרחף צו הפסקת עבודה זמני שהוחרג לא מכבר ע"י העירייה ומשכך הבניה בעיצומה – אולם הבנק לא מוכן להזרים כספים עד שלא יוסר הצו בהוראה שיפוטית. סביר להניח שכאשר יוסר הצו (תהליך שנמצא בעיצומו ובמסגרתו הוגשו תכניות לעירייה והתקיימו ישיבות עם גורמים בה) ניתקל בבעיה אחרת מכיוון הבנק. בשורה התחתונה הבנק אינו מראה גמישות אף לא קלה שבקלות ומבקש למלא אחר הוראותיו באופן מלא ללא יוצא מן הכלל או דופן ולא נכון לבקשותינו ולהסברינו ולמצב הדברים בשטח. בינתיים הבניין מתקדם בקצב טוב והבניה נמשכת.

אולם ללא עמידת הקבוצה בתנאי התשלום הקבועים בהסכם עם הקבלן יפסיק זה האחרון את הבניה בשלב כזה או אחר. במקרה שכזה כבר לא ישנה אם הבנק יהיה בפנים או בחוץ. הנזק שייגרם לקבוצה ולפרויקט יהיה אדיר. במצב דברים שכזה אין מנוס מלהבין שההמתנה למימון הבנקאי שמה את הפרויקט במקום דלקתי ומסוכן באופן קבוע ומתמשך. מעבר לפגישת עבודה דחופה שתתקיים עם נציגי הבנק בתחילת השבוע הבא ושאולי תשנה את מצב הדברים חובה על הקבוצה לגייס כעת את התשלום הנוכחי לקבלן. זה האחרון הודיע לנציגות הקבוצה שלא יסבול עוד דחיה בתשלום סכומים שאושרו לו ע"י המפקח. ובצדק. אנו מבקשים מכל חברי הקבוצה להזרים באופן מיידי את חלקם בתשלום הנוכחי לקבלן. לא נבקש בשלב זה דמי ניהול שלא שולמו וחובות בגין קרקע שנותרו לחלק מחברי הקבוצה כי אם את תשלום חלקם בבניה בלבד. לטובת המשך הפרויקט. אנו צרים על אי הנוחות שאולי תיגרם לחלק מחברי הקבוצה אולם זאת המציאות הנוכחית

כל אחד מחברי הקבוצה קיבל לפני מספר ימים את דרישת התשלום עבור חלקו היחסי בפרויקט. את סכום הדרישה יש להעביר בהקדם לחשבון נציגות הקבוצה, ולשלוח אישור העברה לטובי מקפיטל גרופ. לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם טובי או אביחי.

בברכה,

קפיטל גרופ