לחברי קבוצת הרכישה שלום רב,

ברצוני לעדכנכם בקשר עם הפרויקט שבנדון כדלקמן:
ביום שני שעבר ה- 26.9.2011 התקיימה ישיבה בבנק הבינלאומי – בקשר עם מימון הפרויקט.
לישיבה קדמו התכתבויות רבות בין חברת הניהול לבין הבנק לבין עורכי הדין של הפרויקט ולמעשה הפגישה התקיימה כשכל החומר המשפטי, תכנוני היה בהיר לבנק.

בישיבה נכחו: מר אלון הרצוג (מנכ"ל קפיטל), מר אורי היימן (מנכ"ל חברת "אוצר"), מר מיקי מרקוביץ’ (סגן מנהל מחלקת משכנתאות של הבנק הבינלאומי), גב’ שרון נטר (מנהלת מדור קבוצות רכישה בבנק הבינלאומי) עו"ד מיכל מגידו (עו"ד מחלקת קבוצות רכישה ופיתוח עסקי) גב’ נעמה מגיד (מנהלת סניף ראשי חיפה) והח"מ.

להלן סיכום הפגישה:
•1. הבנק נוקט גישה חיובית בקשר למימון הפרויקט ומעוניין לממן אותו. הבנק יעלה את הפרויקט לוועדת אשראי בכפוף להשלמת חוסרים מסוימים הקשורים במסמכי הפרויקט ובכפוף לתיקון דו"ח השמאי (בביצוע)
•2. בכפוף לאישור וועדת האשראי יממן הבנק 55% מן העלויות בלבד – הווה אומר הון עצמי נדרש של 45% (כך באה לידי ביטוי הקשחת מדיניות מתן האשראי בבנקים, החלה לצערנו גם על מקרה זה)
•3. המימון יינתן לחברי הקבוצה כנגד רישום בעלות בקרקע ע"ש חברי הקבוצה (עם השלמת תשלומי הקרקע וגמר תשלומי מס רכישה תושלם העברת הבעלות בקרקע לקבוצה)
•4. המימון יינתן בתצורת "גרייס" ל 3 שנים (תשלומי ריבית בלבד)
•5. תינתן הלוואה בתנאים נוחים. לדוגמא: ניתן יהיה להשיב את ההלוואה בכל שלב ללא עמלות ונקודות יציאה מדויקות
•6. הריבית תעמוד על פריים +1.5% (מקובל למימון קבוצות רכישה)
•7. עמלת פתיחת אשראי תעמוד על 1% מהאשראי הדרוש (ללא הוצאות נוספות כגון "עמלת טיפול" הנהוגה כיום בבנקים אחרים)
•8. סניף חיפה יקבל את תיקי המשכנתאות (לאחר שהפרויקט יאושר סופית)
•9. בקשר עם פיצול מכרזי הקבלנים לקבלני ביצוע ולא קבלן מפתח – הבנק מסרב עקרונית. אך גם סוגיה זו תעלה לוועדת האשראי ואינה סופית עדיין.

למעשה חלקה של הקבוצה במאמץ לפתיחת מסגרת האשראי הינו השלמת ההון העצמי הנדרש. יצוין, חלק מחברי הקבוצה כבר שילמו לח"ן הנאמנות מעל ל 45% אולם הבנק מבקש מכל חברי הקבוצה לעשות כן שכן זהו תנאי ראשוני למתן האשראי

כל יחידי הקבוצה יקבלו מייל נפרד, אישי, ובו יחושב עבורם מה יתרת ההון העצמי שיש להעביר. חבר קבוצה שלא יקבל מייל הווה אומר שאין השלמה לחובתו.

הבהרה: השלמת ההון העצמי ל 45% אין משמעה חריגה תקציבית כי אם שינוי יחס ההלוואה/הון עצמי בפרויקט!

ייתכן וחלק מהרוכשים יקבלו שיחות מנציגי חברת אוצר בקשר למסמכים שיידרשו להשלים בקשר עם פתיחת המימון, שיתוף פעולה מלא נדרש מכל חברי הקבוצה.

בברכה ובברכת חג שמח, שנה טובה וחתימה טובה,

בברכה,

קפיטל גרופ