רוכשי מגדל הספורט ב"ש שלום,

מצ"ב המצגת שהוצגה במסגרת אסיפת הרוכשים – לעיונכם.

קפיטל גרופ
לינק להורדה