שלום לחברי הקבוצה,

מצ"ב מכתבי האדריכל ומתכנן השלד לעיריה כנגד צו הפסקת עבודות הבניה.

בברכה,

קפיטל גרופ

לינק להורדה