לחברי קבוצת מגדל הספורט ב"ש שלום,

בשעה טוב הפקדנו בעירייה את התוכניות להיתר חתומות ע"י כל צוות המתכננים לאחר שעברו את אישור כל הגורמים הרלוונטיים בעייריה.
אנו צפויים לקבל חשבון אגרות בימים הקרובים, מיד עם תשלום האגרות נקבל את היתר הבנייה בפרויקט. במקביל, צוות המתכננים שוקדים על הכנת תוכניות למכרז הקבלנים ואנו צופים את הפצתו בטווח של עד שבועיים.
לגבי הבנק המלווה, כידוע לכם בנק מזרחי אשר כבר אישר את הפרויקט ואת הלווים קיבל החלטה, בשל אילוצים פנימיים שלא ללוות את הקבוצה בסופו של דבר. פנינו לבנקים נוספים (בנק ירושלים ובנק בילאומי) אשר הביעו את התעניינותם בליווי הקבוצה ומעלים את הפרויקט לוועדת אשראי בשאיפה בימים הקרובים.
נציגות הקבוצה תאשר את הבנק שייתן את התנאים הטובים ביותר ואז נחל באופן מיידי באישור הלווים ופתיחת מסגרות אשראי.

לו"ז צפוי ( במקביל לפתיחת מסגרות האשראי) –
שבועיים הפצת מכרז קבלנים
6 שבועות קבלות הצעות ראשוניות
10 שבועות חתימה עם קבלן מבצע לאחר מו"מ
12-14 שבועות עלייה לקרקע ותחילת ביצוע.

לינק להורדה