שלום רב,

וועדת האשראי שכינס הבנק הבינלאומי אישרה מתן מימון לפרויקט. נציגי חברת "אוצר" ייצרו עימכם קשר פרטני בימים הקרובים לטובת השלמת מסמכים לפתיחת מסגרות אשראי אישיות. נשמח לשיתוף פעולה מלא עם נציגי חברת אוצר.

בברכה,

קפיטל גרופ