שלום לכולם,

מצ"ב פרוטוקול הוועדה המקומית בבאר שבע לעניין אישור התוכנית בכפוף לתנאים. בשבועות הקרובים יעבוד הצוות המתכנן על השלמת דרישות הוועדה, וכן יחל בהכנת תכניות עבודה למכרז קבלנים.

בברכה,

קפיטל גרופ

לינק להורדה