לחברי הקבוצה שלום,

מצ"ב שובר תשלום אגרות בנייה שלאחר תשלומו נקבל היתר בנייה.

בכבוד רב,

קפיטל גרופ

לינק להורדה