חברי קבוצת הרכישה אחוזת מאיר שלום רב,

כידוע לכם וכפי שדובר בעבר, בפרויקט ישנן 14 חניות נוספות (עודפות) בחניון הבניין, עלות החנייה הנוספת הינה 50,000 ₪ .

את עלות החנייה ניתן לשלם מהון עצמי או מתוך מסגרת האשראי וזאת במידה ומסגרת האשראי גבוהה מיתרת העלויות. לבירור בנושא ניתן לפנות ליהלי מפז כלכלה במייל- Yahali@pazgroup.co.il

לתשומת ליבכם – הלקוחות אשר יהיו מעוניינים ב- 2 מקומות חנייה יהיו זכאים להשתתף בהגרלה מוקדמת לבחירת מקומות החנייה וזאת על מנת לאפשר להם לבחור חניות צמודות אחת לשנייה.

נבקש את תגובתכם ותשובתכם תוך 10 ימים עד יום ה’ ה- 5.6.14 למייל של יעל yael@capital-gp.com

בברכה,

קפיטל גרופ