שלום לחברי הקבוצה.

לעדכנכם כי ההסכם נחתם על ידי הצדדים. העותק הנקי הועלה לפורטל בצד שמאל של המסך הקודם תחת "מסמכי הפרויקט".

אנא מי שטרם השלים את התשלום לקבלן יש לבצע זאת בהקדם האפשרי.

בברכה,

קפיטל גרופ